thermografie van koudebruggen

opdrachtgever

woonconcept

project

onderzoek bouwkwaliteit woningbouw complex

expertises

bouwfysisch onderzoek en thermografie