energieprestatie wordt BENG

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) zijn. Dit vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

wettelijke eisen BENG
De EPC bepaald volgens NEN 7120 wordt vervangen door BENG. In Nederland leggen we de energieprestatie voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen vast aan de hand van drie eisen: de BENG-indicatoren. Deze BENG-eisen gelden alleen voor nieuwbouw. Het beleid bestaande gebouwen is nog in ontwikkeling.

Om te wennen aan de BENG indicatoren kunnen deze nu tijdelijk worden bepaald volgens de NEN 7120. In 2021 volgt een nieuwe rekenmethodiek. RVO.nl heeft een handreiking opgesteld waarin de bepaling van de 3 BENG-indicatoren wordt omschreven.

De drie indicatoren zijn:
BENG 1: energiebehoefte [kWh/m2]
BENG 2: primair fossiel energie gebruik [kWh/m2]
BENG 3: hernieuwbare energie [kWh/m2]

handreiking beng: https://www.rvo.nl

voldoen aan de BENG-eisen
RVO.nl liet onderzoek doen naar innovatieve opties en concepten voor bijna energieneutrale gebouwen. De bouwsector wil graag over extra technieken beschikken om de BENG-eisen te kunnen halen. Vooral voor gebouwen hoger dan 5 verdiepingen, ziekenhuizen en meerlaagse complexen met relatief kleine woningen (studio’s) zijn extra mogelijkheden wenselijk om te voldoen aan de nieuwe eisen.

Het bouwen volgens BENG vergt meer kennis van bouwfysica. Voor BENG 1 moet het ontwerp energetisch meer doordacht zijn om te voldoen aan de primaire energiebehoefte. De aspecten van trias energetica zijn met de drie BENG indicatoren beter verwerkt in de rekenmethode. Fysi-k helpt u graag mee te denken in dit ontwerp traject.

overheidsgebouwen
In de wijziging van het Bouwbesluit 2012, Stb 2015,425 wordt gesteld dat nieuwe gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd, na 31 december 2018 bijna energieneutraal zijn. Een gebouw is een overheidsgebouw:

  1. dat eigendom is van rijk, provincie, gemeente of waterschap
  2. en wordt gebruikt door rijk, provincie, gemeente, waterschap of een bij wet ingestelde ZBO of adviesraad. Bij rijk, provincie, gemeente en waterschap spreekt dit  vanzelf. Hieraan worden ook organisaties in het openbaar bestuur toegevoegd. Deze organisaties zijn ingesteld bij wet en zijn voor het overgrote deel van hun budget afhankelijk van belastinggelden.

woningbouw
Woningen die (bijna) energieneutraal of energieleverend zijn (ZEN) en onder dit programma vallen, moeten minimaal voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen.

De toekomstige woningbouw per 2021 zal lijken op de huidige passief bouw, om te kunnen voldoen aan de BENG eisen.

referentiegebouwen BENG
RVO.nl heeft een nieuwe set referentiegebouwen gemaakt. Deze set omvat een aantal veel voorkomende typen woningen en utiliteitsgebouwen die zijn doorgerekend op basis van de voorgenomen BENG-eisen.

bron: rvo.nl