geluidisolatie

geluidisolatie NEN5077 bouwbesluit fysi-kGeluidisolatie is het weren van storende geluiden afkomstig uit een andere ruimte via constructies, technische installaties of van buiten (bijvoorbeeld verkeerslawaai).

Fysi-k kijkt bij geluidisolatie zowel naar de wettelijke kaders als naar de beleving van het geluid. Dit laatste is van belang bij gebouwen waarvoor geen wettelijke regels zijn, denk hierbij aan multifunctionele centra, onderwijsgebouwen of het opstellen van een akoestisch Programma van Eisen.

Fysi-k beoordeelt en berekent voor u de geluidisolatie van interne scheidingsconstructies (Dn;T;A;k en Ln;T;A), installatiegeluid, geluid op de arbeidsplaats en karakteristieke geluidwering gevel (GA;k).