mvo visie fysi-k

maatschappelijk verantwoord ondernemenMensen moeten zich prettig voelen in gebouwen en hun omgeving. Dit is goed voor hun fysieke gezondheid. Fysi-k zorgt daarvoor op het gebied van warmte . vocht . ventilatie . licht . behaaglijkheid . brandveiligheid . energie . geluid.

people

Van onze werkzaamheden met zakelijke en persoonlijke relaties accepteert Fysi-k geen discriminatie en andere vormen van onethische gedrag. Bij de opdrachten die door Fysi-k worden uitgevoerd wordt dit gestimuleerd door voorbeeld gedrag.

Fysi-k maakt geen gebruik van producten die in strijd zijn met de universele rechten van de mens en accepteert geen producten die vervaardigd kunnen zijn door kinderarbeid.

In de maatschappelijke omgangssfeer sponsort Fysi-k atletiekvereniging HAC’63. Relaties ontvangen relatiegeschenken van biologische oorsprong van een MVO onderneming.

Persoonlijk probeer ik (Hermien Koerts) bij te dragen aan een betere wereld, zo ben ik actief als vrijwilliger binnen sportverenigingen en kerk.

planet

Als betrokken bouwfysicus geeft Fysi-k adviezen met het doel dat mensen zich prettig voelen in gebouwen en hun omgeving. Bij het vak van een bouwfysicus is het aspect planet verweven in alle facetten van het adviesvak. Op het gebied van welbevinden van de mens en energiebesparing.

Bij een gebouw met bijvoorbeeld vochtproblemen worden adviezen gegeven die zorgen voor een binnenklimaat zonder vochtproblemen. Dit laatste leidt uiteraard tot tevreden gebruikers en een lager energie verbruik.

Bij adviezen wordt tot op detail niveau waar mogelijk gekeken naar de levenscyclus van de producten en de mogelijke recycling van het gebouw bij sloop. Denk bijvoorbeeld aan de keuze van het type isolatiemateriaal en de detaillering van aansluitingen. Bouwmaterialen voor nu en de toekomst!

Daarnaast maakt Fysi-k gebruik van praktische tools die extra bijdragen aan die betere planet zoals:

-         het kantoor is voorzien van PV-panelen;
-         de energie voor het kantoor is afkomstig van in Nederland geproduceerde zon- en windenergie;
-         het merendeel van de diensten levering vindt plaats via digitale bestanden. Het papier dat nog wordt gebruikt voldoet aan het EU Ecolabel;
-         de gebruikte consumptieproducten in de organisatie hebben een biologische oorsprong;
-         bankzaken worden geregeld bij een duurzame bank.

profitmvo

Een betrouwbare partner met een eerlijk advies en een persoonlijke band met klanten zijn de uitgangspunten bij de dienstverlening. Regelmatig wordt geïnvesteerd in vernieuwende software en meetapparatuur om nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen en aanbieden. Dit zorgt voor bedrijfscontinuïteit, kostenbesparing en een eerlijk bedrijfsimago.

Om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt Fysi-k gebruik van de NEN ISO 26000 norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast neemt het bedrijf deel aan lokale MVO netwerken om bij te blijven in de recente ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de regio.