vocht

vocht fysi-k vochtonderzoek bouwschadeIn gebouwen wordt vocht geproduceerd, zogenaamd woon- en leefvocht. Bij nieuwe gebouwen speelt bouwvocht ook een rol. De confrontatie van warme met koude lucht levert problemen op zoals condensatie, schimmel en degeneratie van de bouwconstructie.

Bij het ontwerp worden hoge eisen gesteld aan de thermische schil in het kader van energiezuinigheid. Gelijktijdig luistert de detaillering van gebouw ontwerpen zeer nauwkeurig om vochtproblemen te voorkomen. Een bouwfysische detailbeoordeling en thermohygrische toets (glaser-berekening) voorkomen problemen in de latere bouwpraktijk. De glaser berekeningen worden uitgevoerd met specialistische software, waarbij het effect van capillaire condensatie en capillair transport worden meegenomen. De werkelijke situatie wordt hiermee zo goed mogelijk benaderd.

In de praktijk komen veel vochtproblemen voor in woningen en gebouwen. U kunt hierbij denken aan schimmeluitslag, vochtdoorslag, optrekkend vocht, benauwd gevoel. Bij een bouwfysisch onderzoek worden de problemen onderzocht. In overleg met de opdrachtgever zoekt Fysi-k naar oplossende maatregelen.