Bouwfysica Brandveiligheid Energieprestatie Geluid Duurzaamheid

bouwfysica

Het vakgebied bouwfysica houdt zich bezig met vocht, warmte, ventilatie, licht en behaaglijkheid bij gebouwen.

Een bouwfysicus zorgt ervoor dat mensen zich prettig voelen in de woon- en werkomgeving.

 

brandveiligheid

Bij brandveiligheid staat de veiligheid van mensen en dieren in en om gebouwen centraal.

Voor een goed en brandveilig ontwerp geeft Fysi-K de opdrachtgever advies, zodat het ontwerp van het gebouw voldoet aan de regelgeving.

 

energie

Door steeds strengere eisen van de energieprestatie (epc) ligt een groot deel van de gebouwdetaillering en gebouwinstallatie vast in het voorontwerp.

Om aan deze strenge eisen te voldoen, zoekt Fysi-K naar een balans tussen energiezuinigheid, gezondheid en comfort en rekent verder als het kan...

 

geluid

Geluid is zowel subjectief als objectief.

Een klassiek concert kan door de één als prachtig worden ervaren terwijl de ander het vreselijk vindt om te horen.

 

thermografie

Thermografie onderzoek is gebaseerd op infrarood techniek.

Door thermografie onderzoek ontdekt u warmte lekken die in de gebruiksfase continu voor warmteverlies zorgen.

 

geluid

Geluid is zowel subjectief als objectief. Een klassiek concert kan door de één als prachtig worden ervaren terwijl de ander het vreselijk vindt om te horen. De wetgeving omtrent geluid is duidelijk en goed uit te drukken in dB’s. Maar de vertaling van de getallen naar beleving is weer persoonlijk en afhankelijk van de gevoeligheid van het menselijk oor.

geluidisolatie

geluidisolatie bouwbesluit fysi-k adviesbureau

Geluidisolatie is het weren van storende geluiden afkomstig uit een andere ruimte via constructies, technische installaties of van buiten (bijvoorbeeld verkeerslawaai)...

 

akoestiek

akoestiek ruimteakoestiek galm fysi-k adviesbureau

Om een ruimte geschikt te maken voor menselijke activiteiten is de akoestiek van de ruimte belangrijk. Spraak, muziek, industriële werkzaamheden vragen om een specifieke akoestiek...

 

weg- en railverkeerslawaai

weg- railverkeer lawaai fysi-k adviesbureau

Bij het opstellen of wijzigen van een bestemmingsplan is de overheid verplicht om een akoestisch onderzoek uit te voeren. Fysi-K kan voor u de hoogte van de geluidbelasting bepalen....