licht

daglichtberekening fysi-kDaglicht is belangrijk voor het functioneren van mensen in woningen en in de werkomgeving. In het Bouwbesluit en het Arbobesluit worden eisen voor daglichttoetreding omschreven.

Fysi-k onderzoekt of woningen en gebouwen voldoen aan de daglichteisen uit het Bouwbesluit. Als niet wordt voldaan aan de eisen, zoekt Fysi-k in overleg met u naar een optimale oplossing.