Bouwfysica Brandveiligheid Energieprestatie Geluid Duurzaamheid

bouwfysica

Het vakgebied bouwfysica houdt zich bezig met vocht, warmte, ventilatie, licht en behaaglijkheid bij gebouwen.

Een bouwfysicus zorgt ervoor dat mensen zich prettig voelen in de woon- en werkomgeving.

 

brandveiligheid

Bij brandveiligheid staat de veiligheid van mensen en dieren in en om gebouwen centraal.

Voor een goed en brandveilig ontwerp geeft Fysi-K de opdrachtgever advies, zodat het ontwerp van het gebouw voldoet aan de regelgeving.

 

energie

Door steeds strengere eisen van de energieprestatie (epc) ligt een groot deel van de gebouwdetaillering en gebouwinstallatie vast in het voorontwerp.

Om aan deze strenge eisen te voldoen, zoekt Fysi-K naar een balans tussen energiezuinigheid, gezondheid en comfort en rekent verder als het kan...

 

geluid

Geluid is zowel subjectief als objectief.

Een klassiek concert kan door de één als prachtig worden ervaren terwijl de ander het vreselijk vindt om te horen.

 

thermografie

Thermografie onderzoek is gebaseerd op infrarood techniek.

Door thermografie onderzoek ontdekt u warmte lekken die in de gebruiksfase continu voor warmteverlies zorgen.

 

privacy verklaring

De privacy van de bezoekers van de website van Fysi-k respecteren wij en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) stelt.

gegevensverwerking en hun doeleinden

Wij verkrijgen in de meeste gevallen de persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld bij het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst en wanneer u een contactformulier op de website invult of via e-mail contact met ons opneemt. De gegevens die u ons toestuurt, worden gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek of vraag.

Daarnaast kunnen wij in het kader van een opdracht die wij uitvoeren uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen bijvoorbeeld van derden, via (openbare) registers of uit openbare bronnen en websites. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houden wij die termijn aan.

bezoekgegevens op de website

De algemene bezoekgegevens van onze website worden bijgehouden. In dit kader kan het zijn dat bepaalde gegevens worden geregistreerd en voor statische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website worden gebruikt. Het kan gaan om de volgende gegevens: het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt, de tijdstippen van de bezoeken aan de website en de gegevens die door de browser van u als bezoeker worden meegestuurd. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het optimaliseren van onze website. De gegevens die wij van u ontvangen, proberen wij zo anoniem mogelijk te maken. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

google analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om de effectiviteit te meten van onze Adwords-advertenties bij Google. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google raadplegen, net als het privacy beleid van Google Analytics. Wij hebben geen invloed op hun privacy beleid.

sociale netwerken

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die afkomstig zijn van de desbetreffende sociale netwerken. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de sociale netwerken verwijzen wij u naar de privacyverklaring van het desbetreffende sociale netwerk.

inzage, beveiliging en correctie van persoonsgegevens

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u schriftelijk verzoeken om uw persoonlijke gegevens in te zien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij vragen om een adequate identificatie.

Fysi-k heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Voor alle vragen die gerelateerd zijn aan persoonsgegevens kunt u contact opnemen met
Fysi-k, via mail: info@fysi-k.nl of postadres, zie contactgegevens website.

aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Op onze website zullen de wijzigingen worden gepubliceerd en is de meest actuele privacy verklaring van Fysi-k te vinden.

Fysi-k adviesbureau | Pieterbergweg 10 | 9431 CB Westerbork | info@fysi-k.nl | www.fysi-k.nl | KvK 04088078 |