nieuwe isolatie eisen renovatie

Op de valreep van 2015 zullen nieuwe eisen worden gesteld aan de isolatiewaarden bij renovatie of vervanging van vloeren, gevels, daken en kozijnen. Bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen geldt vanaf eind dit jaar een warmteweerstand van ten minste:

  • voor een vloer ≥ 2,5 m2K/W
  • voor een gevel ≥ 1,3 m2K/W
  • voor een dak ≥ 2,0 m2K/W.

Bij het vernieuwen of vervangen van ramen, deuren en kozijnen geldt een warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 2,2 W/m2K. Indien het rechtens verkregen niveau een betere energieprestatie heeft, dan geldt het rechtens verkregen niveau. De eisen zijn voor de Nederlandse situatie niet heel streng en worden doorgaans bij een standaard renovatie eenvoudig gehaald. Omdat de wijzigingen vrij snel van kracht worden en er geen overgangsperiode geldt, is het raadzaam goed op te letten bij renovatieprojecten waarvoor eind dit jaar een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

reden van de wijziging

Het Ministerie van BZK moet deze wijzigingen versneld doorvoeren, omdat Nederland anders een boete kan krijgen van de Europese Commissie. Het Ministerie heeft de Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen (EPBD) niet goed vertaald en omgezet in het Nederlandse Bouwbesluit 2012. De Europese Commissie heeft Nederland hierop begin dit jaar aangesproken. Op dit moment ligt de spoedeisende aanpassing van het Bouwbesluit bij de Tweede Kamer voor controle. De wijzigingen worden vermoedelijk in november in het Staatsblad gepubliceerd en zijn na publicatie meteen van kracht.

bron: bna en nen

Fysi-k kan voor u de warmteweerstanden berekenen volgens de bepalingsmethode NEN 1068 ‘Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden’. Deze norm geeft rekenmethoden voor de bepaling van de warmteverliescoëfficiënt door transmissie (HT) van gebouwen of delen van gebouwen en de warmteweerstand van afzonderlijke scheidingsconstructies (Rc) van een gebouw. Daarnaast kan fysi-k de bouwfysische detailbeoordeling en thermohygrische toets (glaser-berekening) voor u uitvoeren, waarmee problemen in de latere bouwpraktijk worden voorkomen. De glaser berekeningen worden uitgevoerd met specialistische software, waarbij het effect van capillaire condensatie en capillair transport worden meegenomen. De werkelijke situatie wordt hiermee zo goed mogelijk benaderd.