thermografie

Thermografie onderzoek is gebaseerd op infrarood techniek. Infrarood thermografie is een niet destructieve onderzoeksmethode waarbij de energie uit het elektro magnetisch spectrum wordt omgezet naar het visuele spectrum. De uitgezonden warmte patronen van een oppervlak worden hierbij zichtbaar voor het menselijk oog. Thermografie onderzoek is toepasbaar bij ieder project. Ondanks een goede basiskwaliteit kunnen plaatselijk lekken in de isolatie ontstaan, of kan de luchtdichtheid van een matige kwaliteit zijn. Door thermografie onderzoek ontdekt u warmte lekken die in de gebruiksfase continu voor warmteverlies zorgen.

thermografie in de praktijk
Thermografie kan in de meest uiteenlopende situaties een geschikt hulpmiddel zijn om inzicht te geven in de staat van een woning, gebouw of installatie. Fysi-k is gespecialiseerd in bouwkundige en installatie technische thermografie toepassingen. Hieronder een greep uit de mogelijke voorbeelden van thermografie waarmee wij u van dienst kunnen zijn!

bouwkundige toepassing
- inspectie kwaliteit van de isolatie schil
- isolatie onvolkomenheden en koudebruggen
- opsporen van warmte lekken
- opsporen luchtlekken
- tocht detectie in constructies
- onderzoeken van inwendige condensatie vocht lekkages
- comfort en tocht onderzoeken

installatietechnische toepassing
- controle vloerverwarming
- rendement controle zonnepanelen (PV) en collectoren

Heeft u vragen? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden van thermografie in uw situatie.

Gecertificeerd Level 1 thermographer