bouwkundige klachten en schade onderzoeken

het belang van de juiste diagnose

de schade
Er zijn diverse situaties waarbij een onderzoek naar schade in de bouw noodzakelijk is. Zoals bij het aankopen van een woning of het toetsen van een ontwerp. Regelmatig is een deskundig onderzoek noodzakelijk als gebreken zichtbaar worden tijdens de bouw, tijdens de oplevering of juist na de oplevering. Ook nadat al meerdere malen herstel is uitgevoerd en een gebrek zich nog steeds voordoet, is een gedegen bouwkundig en bouwfysisch onderzoek van belang. Wanneer over de bouwkundige schade een geschil situatie ontstaat, wordt een onderzoek uitgevoerd om te beoordelen wat de oorzaak van de schade is om vervolgens de aansprakelijkheid te bepalen.

Het onderzoek van fysi-k is onafhankelijk.

hoe verloopt het onderzoek
Door de ruime ervaring, het hoge opleidingsniveau en de gespecialiseerde onderzoeksapparatuur weet fysi-k vrijwel altijd de oorzaak van een bouwkundig probleem te achterhalen, dan wel een goede richting te geven aan de oplossing.

Het onderzoek begint met een klachten analyse, waarbij goed naar de opdrachtgever wordt geluisterd. Hierbij wordt geïnventariseerd wat de problemen zijn, sinds wanneer en onder welke omstandigheden de klachten of gebreken zich voordoen. De mogelijke invloed factoren worden vastgesteld en de te volgen onderzoeksrichting wordt uitgezet.

Tijdens het onderzoek wordt stapsgewijs de woning of het gebouw onderzocht, vaak worden verschillende metingen gedaan, zoals vochtmetingen, dauwpunt metingen, ventilatiemetingen, lekdetectie en wordt het bewoners- of gebruikersgedrag geregistreerd.

De meetresultaten worden na het onderzoek uitgewerkt en de waargenomen klachten/gebreken worden rekenkundig aangetoond ter onderbouwing van de klachten of schade.

het eindrapport
In het eindrapport en het advies worden uitgangspunten, meetresultaten en berekeningsresultaten overzichtelijk gerapporteerd en getoetst aan eisen en richtlijnen. De rapportage wordt afgerond met een samenvattende analyse en een stappenplan van te nemen maatregelen om de klachten/schade op te lossen. In het eindgesprek met de opdrachtgever worden alle bevindingen, de analyse en de conclusie uitgebreid toegelicht.

opdrachtgevers
Fysi-k verricht bouw- en schadeonderzoek voor: aannemers, woningcorporaties, scholen en onderwijsgebouwen, expertise onderzoek bij juridische geschillen, advocaten, verzekeraars.