energiebesparingsverkenner vernieuwd

ontdek snel hoe u energie kunt besparen
De Energiebesparingsverkenner is toepasbaar voor één woning of een heel woningcomplex of project met diverse woningtypen. Nadat de gebruiker de woning selecteert en de uitgangssituatie vaststelt, kan hij heel snel op verschillende manieren scenario's in kaart brengen en vergelijken. Het instrument helpt om een verantwoorde afweging te maken: wegen de benodigde investeringen op tegen de beoogde opbrengsten, zoals een lagere energierekening, meer comfort, een beter energielabel of een betere Energie-Index?

nieuw budgetverkenner
Nieuw is ook de budgetverkenner. Professionals kunnen een budget invoeren en kiezen of zij het label of het comfort moeten verbeteren. De verkenner gaat dan op zoek naar een slimme combinatie van maatregelen om dat te bereiken. Zo krijg je een indicatie of de voorgenomen financiële investeringen – op termijn – opwegen tegen de beoogde resultaten."

ook voor professionals
De site is ook geschikt voor professionele doelgroepen zoals verhuurders, makelaars, aannemers en installateurs. Zij krijgen via de Energiebesparingsverkenner onafhankelijke, representatieve en betrouwbare informatie die zij kunnen gebruiken bij beheer, planmatig onderhoud, een snelle inventarisatie van de bouwkundige en installatietechnische staat van een woning of een complex van woningen.

energiebeparingsverkenner
De Energiebesparingsverkenner toont u de energiebesparingsmogelijkheden van een woning en berekent direct uw financiële voordeel.Selecteer of u met één of met meerdere woningen aan de slag wilt, www.energiebesparingsverkenner.nl. Bent u benieuwd naar uw prognose van de energiekosten en het indicatieve energielabel kijk dan op www.verbeteruwhuis.nl. Hier kunt u uw indicatieve energielabel bepalen en het indicatieve energielabel omzetten in een geregistreerd energielabel. Hiermee voldoet de eigenaar aan de wettelijke plicht om op een transactiemoment een energielabel te kunnen overhandigen. Bij het inwerking treden van het vernieuwd energielabel, stuurt de Rijksoverheid een indicatie van energielabel per brief naar de woningeigenaren.

Deze ontwikkeling is een goed initiatief. De gebouweigenaar wordt op een laagdrempelige wijze getriggerd om energie te besparen. De keuze hoe een eigenaar energie wenst te besparen, bepaalt de burger immers zelf.

fysi-k energie, bouwfysica en comfort
fysi-k berekent de energieprestatie voor woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen en is frequent betrokken bij onafhankelijke controle van de berekening op correctheid. Prettig is dat ook het afspect comfort aandacht krijgt. Een goed bouwfysisch gezond binnenklimaat is erg belanrijk voor mensen. Fysi-k is specialist op het gebied van gezonde woon- en leefomgeving.

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden en wenst u onafhankelijk advies over energieprestatie, energiebesparing of bouwfysica, aarzel niet om contact op te nemen met fysi-k.