Bouwfysica Brandveiligheid Energieprestatie Geluid Duurzaamheid

bouwfysica

Het vakgebied bouwfysica houdt zich bezig met vocht, warmte, ventilatie, licht en behaaglijkheid bij gebouwen.

Een bouwfysicus zorgt ervoor dat mensen zich prettig voelen in de woon- en werkomgeving.

 

brandveiligheid

Bij brandveiligheid staat de veiligheid van mensen en dieren in en om gebouwen centraal.

Voor een goed en brandveilig ontwerp geeft Fysi-K de opdrachtgever advies, zodat het ontwerp van het gebouw voldoet aan de regelgeving.

 

energie

Door steeds strengere eisen van de energieprestatie (epc) ligt een groot deel van de gebouwdetaillering en gebouwinstallatie vast in het voorontwerp.

Om aan deze strenge eisen te voldoen, zoekt Fysi-K naar een balans tussen energiezuinigheid, gezondheid en comfort en rekent verder als het kan...

 

geluid

Geluid is zowel subjectief als objectief.

Een klassiek concert kan door de één als prachtig worden ervaren terwijl de ander het vreselijk vindt om te horen.

 

thermografie

Thermografie onderzoek is gebaseerd op infrarood techniek.

Door thermografie onderzoek ontdekt u warmte lekken die in de gebruiksfase continu voor warmteverlies zorgen.

 

duurzaamheid

De term duurzaamheid is een breed begrip. Duurzaamheid is meetbaar via diverse bepalingsmethodes. Met de milieuprestatieberekening volgens het Bouwbesluit wordt het begrip meetbaar en onafhankelijk.

Voor de advisering van GPR-gebouw werkt Fysi-k samen met gecertifceerde specialisten. Fysi-k maakt de bouwfysiche berekeningen benodigd voor de GPR berekening zoals: energieprestatie, geluid, thermisch comfort, licht en visueel comfort.

gpr gebouw expert

milieuprestatie bouwbesluit

milieuprestatie bouwbesluit fysi-k adviesbureau

De milieuprestatie van een gebouw geeft de milieu effecten aan over de gehele levenscyclus van een gebouw. De duurzaamheid van een gebouw is...