hart van 's gravenzande

opdrachtgever
iv-bouw

architect

rphs

project

hart van 's gravenzande

expertises

integraal bouwfysische bouwbesluittoets aanvraag omgevingsvergunning: daglicht toetreding, koudebruggen, interne geluidisolatie, galm gemeenschappelijke verkeersruimten, karakteristieke geluidwering gevel en bouwfysische detailbeoordeling