thermische simulatie en modellering

thermische simulatie en modellering
Bij het ontwerp van gebouwen of bestaande gebouwen moet vaak het thermisch gedrag in gebouwen voorspeld worden. Deze voorspelling is van belang voor bijvoorbeeld:
-        oppervlaktecondensatie
-        koudebruggen
-        de plaats en dikte van de thermische isolatie
-        het effect vaststellen van onjuist aangebrachte isolatie
-        lineaire warmteverliezen van details (psi-waarden)
-        voorspelling en optimalisatie van het binnenklimaat in ruimten

De toepassing van thermische simulatie en modellering is breed in de bouwfysica en wordt dan ook toegepast bij een scala aan projecten.

de aanpak
Bij thermische simulatie worden details gedigitaliseerd tot een twee- of driedimensionaal rekendetail in de software. De omgevingsrandvoorwaarden van de constructies worden normatief bepaald en afgestemd op de praktijk omstandigheden voor een nauwkeurige modelering en berekening.
Het berekeningsresultaat levert een thermisch model met patronen van warmtestromen, oppervlakte temperaturen, luchttemperaturen en warmteverlies door de constructie.
Het voordeel van modellering is dat verschillende maatregelen kunnen worden berekend, waarna een afweging wordt gemaakt van effectieve maatregelen.

Concrete voorbeelden van projecten zijn:
-        het ontwerpen van binnenklimaat condities in atria en stationshallen
         met koudebruggen om oppervlakte condensatie te voorkomen
-        het berekenen van het vorstvrij zijn van sprinklerleidingen bij toepassing
         van woningsprinklers in bestaande woongebouwen
-        het berekenen van rc-waarden van samengestelde constructies volgens NEN 1068
-        het berekenen van lineaire warmteverliezen (psi-waarden) voor
         SBR referentie - details en passief bouwen details

Fysi-K heeft veel ervaring op het gebied van thermische simulatie en doet dit veelvuldig voor diverse opdrachtgevers.